Väderöfonden är en insamlingsfond för natur- och kulturmiljövård på Hallands Väderö. Fonden bidrar även till att upprätthålla verksamheten med drift och underhåll på ön.

Fonden tar emot gåvor genom insättning på plusgiro 110154-2. Märk inbetalningen med ditt namn och adress. För gåvor på 200 kr eller mer erhålls ett vänmärke som ett bevis på stödet. Dekalen kan tex fästas på båt eller bil.

Vänmärket kan även köpas direkt i turtrafikens biljettkiosk, på kaféet i Sandhamn eller via hemsidan. Vänmärket kostar 200 kr.

Fonden är populär som minnesfond och som gåvomottagare i samband högtidsdagar, etc. Efter en inbetalning använder du formuläret härintill så att fonden kan skicka ut ett vackert minnes- eller gratulationsbrev till den mottagare du anger. Du kan fritt få formulera din hälsningstext eller låta fonden ange lämplig text.

Det går också bra att beställa minnes-/gratulationskort genom att ringa Jeanette Pålsson på tfn 0431-36 61 94.

Vänmärket för 2024

Hallands Väderö - stödjande vän 2024

I naturlig storlek, diameter 70 mm.

Hallands Väderö ägs av Torekovs församling men drivs som en egen ekonomisk enhet utan stöd från kyrkoavgiften (tidigare kyrkoskatten) eller bidrag från kommunen. Trots ideellt arbete finns ett stort behov av ekonomiskt stöd för öns natur- och kulturmiljövård, såväl som för den egentliga driften av ön. Fonden vars formella namn är ”Väderöfonden – för natur- och kulturmiljö på Hallands Väderö”, ingår i öns förvaltning och revideras av auktoriserad revisor och lekmannarevisorer.

Väderöfonden inrättades 2003 och sedan dess har över 1 000 inbetalningar skett. Fonden har bidragit till projekt med nya grindar, vägvisare informationsskyltar och spänger samt arbetet med att röja kring gammelekar och i buskmarkerna. Även staten bidrar, särskilt till vissa naturvårdsprojekt, men dessa pengar räcker inte till.

1. Gör en inbetalning av önskat belopp till plusgiro 11 01 54-2. Ange ditt namn.
2. Ange det namn du uppgett vid inbetalningen i formuläret:

    1. Gör en inbetalning av önskat belopp till plusgiro 11 01 54-2. Ange ditt namn.
    2. Ange det namn du uppgett vid inbetalningen i formuläret: