Hästar och och kor på plats

Hästar och och kor på plats22 nötdjur och 8 hästar har anlänt på sommarbete.

Nötdjuren är Skånsk röd boskap och utgörs av kor med kalv, en tjur och ungdjur..

Hästarna är eleganta Islandshästar!

Till nästa säsong anländer även får.