Röjning på ön

Röjning på ön

Under våren har stormfällda träd över stigarna röjts bort. Röjningar i buskmarkerna har också gjorts.

Liknande arbeten kommer att utföras under oktober månad 2019.

Är du intresserad av att delta, kontakta Magnus Andrell (tfn 070-603 19 53).