Naturvårdsröjning

Naturvårdsröjning

Med stöd från EU:s naturvårdsfond Bush-LIFE utförs sedan några år mer omfattande naturvårdsröjningar på Ön. Under mars och oktober sker träd- och buskröjning samt bränning. Målet är att återta sedan 1950-talet igenvuxen gräsmark.