Djuren tillbaka på ön

Djuren tillbaka på ön

Nu är årets betande gäster på plats på ön.

Har du tur kan du möta några av de ca 130 djur (fördelade på kor, hästar och får) som ska hålla gräs och buskage nedbetade på de öppna markerna .