Djuren lämnar ön

Djuren lämnar ön. Foto Bengt Paulsson
Djuren lämnar ön. Foto Bengt Paulsson

Nu har årets betande gäster lämnat Väderön.

Ca 130 djur (fördelade på kor, hästar och får) har under sommarhalvåret hållit gräs och buskage nedbetade på de öppna markerna .