Mycket är skrivet om Hallands Väderö. Här beskrivs litteratur med anknytning till ön eller forskning på och om ön.

Trycksaker som distribueras av Torekovs församling:

Äldre tryck (som kan finnas antikvariskt):
Stiftsnämndens karta (1965), reviderad (1980)
Pihl & Ljungberg: Besökskarta (2006)
Guide – besöksmål och karta (2010)

Aktuellt tryck:
Karta över Hallands Väderö (2010)
Ekstam – Forshed: Hallands Väderö – naturen och historien (2010)
Guide – sevärdheter och karta (2013)

Trycksakerna säljs i den lokala bokhandeln, av Väderötrafiken och på caféet på Väderön. Dessutom säljs vykort med motiv från Väderöboken, som även kan köpas på Bokia och på församlingsexpeditionen

Trycksakerna säljs till förmån för Väderöfonden.

I listan nedan finns sju böcker som på ett övergripande sätt beskriver olika förhållanden på Hallands Väderö och sådant som berör ön. Ericson, Vallin och Elmberg för närmast ses som turisthandböcker. Sist nämns ett par böcker vars innehåll är speciellt men med stark anknytning till Väderön.

Alla skrifterna utom de äldsta finns att köpa i den lokala bokhandeln. De äldsta kan man hitta på antikvariat.

Johan Erikson: Hallands Väderö. 1906.
Johan Erikson: Hallands Väderö – Hovs Hallar. 1920.
Hervid Vallin: Besök på Hallands Väderö. 1949.
Hervid Vallin: Besök på Hallands Väderö. 1967, offset 1977.
Claes-Göran Isacson: Hallands Väderö och jakten på Ön. 1993.
Erica Elmberg: Hallands Väderö. 2000.
Klara Wijkander: Ortnamn på Hallands Väderö. 1964.
Olle Renck: Torekovbornas Väderötrafik. 1993.
Anna Gunnert: Lilla Dårfink. 2011.

 

Torekovs församling har gav ut vykort i A5-format i samband med 800-års jubileet 2009.

Korten finns med fem olika motiv, samtliga akvareller av Nils Forshed och hämtade från boken Hallands Väderö – naturen och historien.

Jubileumssigillet är tryckt på baksidan av korten.

Försäljningsställen

Väderökaféet
Väderötrafiken
Torekovs Turistbyrå
Bjäre Bokhandel

Väderön nämns av Snorre Sturlason redan 1027 med namnet Veðrey. Under vår tid har ön blivit kortfattat beskriven i mängder av reseböcker och guider till naturupplevelser i Skåne. En del av dessa koncentreras till kusten eller nordvästra delen av landskapet. Det är intressant att se hur ön presenteras i sådana böcker och hur den ”står sig” som naturupplevelse i konkurrens med alternativen i respektive bok.

Ön finns också med på sjökort och kartor och nämns i böcker om fyrar och naturhamnar på Västkusten.

Läs mer här (pdf)

Artiklar som skrivits av, om eller för människor i Torekovs församling, Båstad kommun och Bjäre härad.

Texterna handlar således om bygden inklusive Hallands Väderö. Några är utgivna av kommunen, en lokal förening eller sammanslutning.

Läs mer (pdf)

Naturvårdare och forskare har alltid intresserat sig för Hallands Väderö. Naturbeskrivningar, debattartiklar och mindre forskningsrapporter från ön har publicerats i Sveriges Natur och Skånes Natur.

Forskning har bedrivits både på och om Hallands Väderö. Resultaten finns i skriftserier från veteskapliga institutioner och i periodiska skrifter som Svensk Botanisk Tidskrift och Fauna och Flora. Det har gjorts inventeringar av öns fåglar, insekter, skog och lavar. Några rapporter beskriver förändringar i öns natur.

Läs mer här (pdf)

Sällskapet Hallands Väderös Natur (SHVN) bildades 1942 vid en samman­komst på Zoologiska Institutionen i Lund.

Ett ändamål med SHVN är: ”att sprida kunskap om ön genom föredrag och skrifter”. Många forskningsrapporter och naturskildringar från ön har därför utgivits i serien: ”Meddelanden från SHVN”. Dessa skrifter ingår i föreningens medlemsavgift.

Läs mer om skrifterna här (pdf)