Foto John Nygren

Från Torekov till Sandhamn på Ön går turbåtar med Väderötrafiken, sommartid enligt tidtabell och under övrig tid efter beställning. Vid Kappelhamn finns en alternativ tilläggsplats. Överfarten tar en knapp halvtimma.

Även taxibåt kan ordnas efter kontakt med Väderötrafiken,

Det är tillåtet att lägga till med båt vid Väderöns stränder med några undantag. För Sandhamnsbukten gäller särskilda bestämmelser, bl a tillåts ankring endast med tamp fastgjord iland.

På stränderna är det förbjudet att dra upp båtar med hänsyn till badande. Fullständiga föreskrifter finns i anslutning till Torekovs hamn.

Sälskyddsområdet har tillträdesförbud hela året. Fågelskyddsområdena är fredade mellan 1 april och 15 juli. Fartbegränsning till högst 7 knop gäller farvattnen närmast Väderön. Ovanstående områden framgår av sjökort och informationstavlor i Torekovs hamn.